Úspěch a síla systému pro správu ubytyvacích zařízení tkví ve velké míře
v integracích s partnery. Vynaložili jsme v předchozích letech mnoho času do výběru partnerů, u kterých vnímáme velkou přidanou hodnotu a mají silnou vizi do budoucna. Integrace do velké míry slouží k vyšší výkonnosti
a snížení nákladů.